KVĚTEN 2020: HYGIENICKÉ NÁVYKY

 

HYGIENICKÉ NÁVYKY

Mezinárodní den ošetřovatelství

Každý rok 12. května se na počest narození anglické dámy Florence Nightingalové slaví Mezinárodní den ošetřovatelství. Den, kdy slova respekt, vděk a obdiv patří všem zdravotníkům, kteří ve dne v noci bojují o zdraví a životy lidí na celém světě…

Letos tomu bude již 200 let, kdy se v italské Florencii narodila válečná hrdinka, spisovatelka, průkopnice statistických údajů o veřejném zdraví, ale především zakladatelka ošetřovatelství a reformátorka veřejného zdravotnictví. Žena, která se i přes počáteční odpor rodiny začala věnovat nemocným a raněným vojákům, věřila, že ji k její službě povolal sám Bůh. Jako první pak vytvořila za Krymské války základy ošetřovatelského modelu, který se používá dodnes. Zasloužila se o první vzdělávání ošetřovatelek s hlavním důrazem na dodržování hygieny, ale také vlídnosti a empatie k nemocným.

„Dáma s lucernou“, jak ji pro její noční obchůzky pacientů přezdívali, se zasloužila o rozvoj a zlepšení zdravotní péče po celém světě. A její filozofie dobré péče stojící na základních kamenech, jako jsou ochrana zdravého prostředí, čistota, světlo, čistý vzduch či funkční odpady, je v dnešní době stále aktuální.

A tak věřte, že pokud od svých rodičů slýcháte, že hygiena je půl zdraví nebo, že světlo a pobyt na čerstvém vzduchu léčí, tak mají pravdu. A přidá-li se ještě dobrá nálada, svět je hned barevnější…