Čtenářský záznam

Víme, že čtete rádi a že rádi sdílíte své tipy na čtení.

Proto pro vás máme již šesté kolo soutěže se čtenářskými záznamy. Pošlete nám zápisy z přečtených knih na našich čtenářských listech nebo ze čtenářského deníku, který si vedete. Posílejte v jednom kole maximálně 5 knih. Knížky tak můžete představit ostatním českým dětem ve světě a sami najít nové, které by vás mohly bavit.

Ze všech došlých zápisů vylosujeme několik šťastlivců, kteří získají knižní ceny od nakladatelství Portál, hlavního partnera soutěže pro rok 2021.

Podmínky zaslání:

Oskenované listy zašlete v co nejlepší kvalitě na e-mailovou adresu souteze@krajanekvesvete.cz a do předmětu uveďte ČTENÁŘSKÝ ZÁZNAM. V e-mailu nezapomeňte uvést jméno, věk, město a stát, kde žijete, a komunikační adresu v České republice pro zaslání cen.

Uzávěrka:

20. 6. 2021

Věková kategorie:

do 15 let

Losování proběhne:

25. 6. 2021

Na vaše knižní tipy se těší

Krajanka a Krajánek

Hlavní partner soutěže pro rok 2021

Osobní a kontaktní údaje jsou určeny výhradně pro účely této soutěže. Nebudou nikde zveřejňovány v plném rozsahu.

Zákonný zástupce dítěte uděluje zasláním díla do soutěže souhlas s uveřejněním díla dítěte, jeho jména, věku a bydliště/města pobytu v časopise Krajánek a na Krajánkově webové stránce a sociálních sítích.

Ke stažení