Čtenářský záznam

Vyhlašujeme již desáté kolo čtenářské soutěže. Pošlete nám zápisy z přečtených knih na našich čtenářských listech nebo ze čtenářského deníku, který si vedete.

Knížky tak můžete představit ostatním českým dětem ve světě a sami najít nové, které by vás mohly bavit. Ze všech došlých zápisů vylosujeme na první adventní neděli několik šťastlivců, kteří dostanou komiksovou knihu Knedlík.

Podmínky zaslání:

Oskenované listy zašlete v co nejlepší kvalitě na e-mailovou adresu souteze@krajanekvesvete.cz a do předmětu uveďte ČTENÁŘSKÝ ZÁZNAM. V e-mailu nezapomeňte uvést jméno, věk, město a stát, kde žijete, a komunikační adresu v České republice pro zaslání ceny.

Uzávěrka:

25. 11. 2022

Věková kategorie:

do 15 let

Na vaše knižní tipy se těší

Krajanka a Krajánek

Osobní a kontaktní údaje jsou určeny výhradně pro účely této soutěže. Nebudou nikde zveřejňovány v plném rozsahu.

Zákonný zástupce dítěte uděluje zasláním díla do soutěže souhlas s uveřejněním díla dítěte, jeho jména, věku a bydliště/města pobytu v časopise Krajánek a na Krajánkově webové stránce a sociálních sítích.

Ke stažení