2.třída

V našich mezinárodních třídách je pedagogy výuka koncipována tak, aby co nejvíce budovala kompetence žáků, jejich znalosti češtiny, komunikační schopnosti v češtině a vztah k jejich mateřskému jazyku. Předpokládá se, že děti absolvují povinnou školní docházku v zahraničí, a proto je v rámci výuky kladen důraz zejména na verbální a písemné vyjadřování v českém jazyce, specifika jazyka, prohlubování slovní zásoby, náhled do české kultury, tradic, reálií a historie. Obohacující pro děti je i samotné navázání kontaktu s vrstevníky z celého světa, které s nimi pojí dovednost komunikace v češtině.

V dětech je také stimulován smysl pro týmovou práci a důraz je kladen na zábavnou a hravou formu výuky. 

Distanční výuku organizuje spolek Krajánek ve světě ve spolupráci s Českou asociací.

Hodinový fond:

Dny a časy výuky

hlavní dvouhodina

středa 16:30 - 18:10
čtvrtek 18:00 - 19:40
sobota 8:00 - 9:40
doplňková hodina

pondělí 17:00 – 17:45
pondělí 18:00 – 18:45
středa 17:30 – 18:15
čtvrtek 18:00 – 18:45

Dny a časy výuky

hlavní dvouhodina

středa 16:30 - 18:10
čtvrtek 18:00 - 19:40
sobota 8:00 - 9:40
doplňková hodina

pondělí 17:00 – 17:45
pondělí 18:00 – 18:45
středa 17:30 – 18:15
čtvrtek 18:00 – 18:45

Hodinový fond:

4 vyučovací hodiny týdně: 

- 2x45 minut s přestávkou (celá třída) 
- 1x45 minut (skupinky 3-5 dětí)
- 1x45 minut samostudium