3.třída

V našich mezinárodních třídách je pedagogy výuka koncipována tak, aby co nejvíce budovala kompetence žáků, jejich znalosti češtiny, komunikační schopnosti v češtině a vztah k jejich mateřskému jazyku. Předpokládá se, že děti absolvují povinnou školní docházku v zahraničí, a proto je v rámci výuky kladen důraz zejména na verbální a písemné vyjadřování v českém jazyce, specifika jazyka, prohlubování slovní zásoby, náhled do české kultury, tradic, reálií a historie. Obohacující pro děti je i samotné navázání kontaktu s vrstevníky z celého světa, které s nimi pojí dovednost komunikace v češtině.

V dětech je také stimulován smysl pro týmovou práci a důraz je kladen na zábavnou a hravou formu výuky. 

Distanční výuku organizuje spolek Krajánek ve světě ve spolupráci s Českou asociací.

Hodinový fond:

Hodinový fond:

4 vyučovací hodiny týdně: 

- 2x45 minut s přestávkou (celá třída) 
- 1x45 minut (skupinky 3-5 dětí)
- 1x45 minut samostudium

Dny a časy výuky

hlavní dvouhodina

pondělí 16:00 - 17:40
úterý 14:00 - 15:40
úterý 18:00 - 19:40
sobota 10:00 - 11:40
doplňková hodina

středa 15:00 – 15:45
středa 16:00 – 16:45
čtvrtek 16:00 – 16:45
čtvrtek 17:00 – 17:45
čtvrtek 18:00 – 18:45Termíny výuky:


27.9.2021 - 26.6.2022Maximální počet dětí ve třídě:


hlavní dvouhodina:  8
doplňková hodina:  5Školné:


1. třída: 6 750 Kč/žák/pololetí

Školné se hradí na celé pololetí předem (na první pololetí do 30.9.2021, na druhé pololetí do 15.1.2022) na účet spolku Krajánek ve světě, který je veden v CZK v ČR.

Sleva pro sourozence: V případě sourozenců má druhé a další dítě slevu 30 % . Školné pro druhé a další dítě tedy činí 4 725 Kč/žák/pololetí. V případě kurzů s odlišným školným se sleva pro sourozence počítá z nižšího kurzovného.