Čeština jako druhý jazyk II

Pro koho je kurz vhodný:

Kurz Čeština jako druhý jazyk II. je určen dětem ve věku cca 8-10 let s velmi malou znalostí českého jazyka. Jedná se o děti, které česky rozumí několika základním slovům či větám, ale češtinu ke komunikaci vůbec nepoužívají nebo jen ve výjimečných situacích a chtějí se naučit a vybudovat si základy češtiny pro běžné základní situace či komunikace s příbuznými v ČR.

 

Obsah kurzu:

Obsahem kurzu bude zejména budování základní slovní zásoby a rozvoj komunikačních schopností v běžných denních situacích. Tematickými okruhy budou například rodina, barvy, počítání, svět kolem nás, roční období, zvířata apod. 

Dále se budou děti učit základní česká specificika čtení a psaní, aby byly schopné přečíst jednoduchý text a pracovat s ním. Děti budou za pomoci edukativních materiálů pracovat i na tématech, která jim více přiblíží Českou republiku, její tradice a zajímavosti. Mezi výstupy budou patřit například koláže, jednoduché české pohádky a scénky. 

Hodinový fond:Hodinový fond:


4 vyučovací hodiny týdně: 

-

- 2x45 minut s přestávkou (celá třída) 

- 1x45 minut (skupinky 3-5 dětí)

- 1x45 minut samostudiumDny a časy výuky


hlavní dvouhodina

úterý 23-00,40
sobota 8-9,40

doplňková hodina


středa 8-8,45
středa 14-14,45
čtvrtek 22.00-22.45
čtvrtek 23-23,45Termíny výuky:


27.9.2021 - 26.6.2022Maximální počet dětí ve třídě:


hlavní dvouhodina:  8


doplňková hodina:  5Školné:

6 750 Kč/žák/pololetí


Školné se hradí na celé pololetí předem (na první pololetí do 30.9.2021, na druhé pololetí do 15.1.2022) na účet spolku Krajánek ve světě, který je veden v CZK v ČR.Sleva pro sourozence:  V případě sourozenců má druhé a další dítě slevu 30 %. Školné pro druhé a další dítě tedy činí v rámci projektově konverzačních hodin 4 725 Kč/žák/pololetí. V případě kurzů s odlišným školným se sleva pro sourozence počítá z nižšího kurzovného