Projektově konverzační hodiny

mírně pokročilí 

(9-12 let)

Pro koho je kurz vhodný:

Kurz projektově-konverzačních hodin mírně pokročilí je určen dětem ve věku cca 9 až 13 let se základní znalostí českého jazyka. Jedná se o děti, které česky rozumí, ale češtinu v běžné každodenní komunikaci spíše nepoužívají. Není nutná (a neočekává se) znalost gramatiky v rozsahu učiva třídy, do které žáci věkově spadají.

 

Obsah kurzu:

Obsahem kurzu bude zejména rozšiřování slovní zásoby a rozvoj komunikačních schopností v nejrůznějších sociálních situacích. Tematickými okruhy budou například rodina, pocity, barvy, počítání, svět kolem nás, roční období, zvířata apod. 

Dále budou děti pracovat s materiály a tématy, které jim přiblíží fakta i zajímavosti o České republice, jejích tradicích a zajímavostech. Mezi výstupy budou patřit například koláže, plakáty, scénky aj. 

Hodinový fond:Hodinový fond:


2 vyučovací hodiny týdně: 

-
2x45 minut s přestávkouDny a časy výuky


pondělí 19:00 - 20:40
úterý 18:00 - 19:40
pátek 17.30 - 19,10
sobota 17:00 - 18:40Termíny výuky:


4.10.2021 - 26.6.2022Maximální počet dětí ve třídě:


8Školné:

4 500 Kč/žák/pololetíŠkolné se hradí na celé pololetí předem (na první pololetí do 30.9.2021, na druhé pololetí do 15.1.2022) na účet spolku Krajánek ve světě, který je veden v CZK v ČR.Sleva pro sourozence:  V případě sourozenců má druhé a další dítě slevu 30 %. Školné pro druhé a další dítě tedy činí v rámci projektově konverzačních hodin 3 150 Kč/žák/pololetí. V případě kurzů s odlišným školným se sleva pro sourozence počítá z nižšího kurzovného