Předškoláci - jarní kurz 2022

Cílem dvouměsíčního kurzu je rozvoj řečových dovedností v českém jazyce. Budeme se věnovat správnému pojmenovávání věcí a situací, které nás obklopují. Zaměříme se na samostatné a smysluplné vyjádření myšlenek, nápadů a pocitů, a to ve vhodně zformulovaných větách. Povedeme rozhovory, budeme tvořit otázky a odpovědí na ně reagovat. V neposlední řadě bude naší snahou verbální domluva a porozumění slyšenému. Témata budou vybírána tak, aby obsahovala to, s čím se děti každodenně setkávají. 

Zmapování a prohloubení znalostí pomohou děti připravit na nultou či první třídu celoročního kurzu, který bude zahájen od podzimu 2022. 

Hodinový fond:


Hodinový fond


1x týdně 45 minut


Dny a časy výuky

středa 16:00–16:45
středa 18:00–18:45
středa 21:30–22:15
čtvrtek 17:00–17:45
sobota 9:30–10:15


Termíny výuky:


20. dubna až 14. června 2022
(8 výukových týdnů)Maximální počet dětí ve třídě:


5Další hodiny a časy kurzů pro předškoláky budou vypsány v rámci celoročního kurzu od nového školního roku (2022/2023)Školné:


1 950 Kč/žák/kurz

Školné se hradí na celý kurz předem (do 8. dubna 2022)

Sleva pro sourozence:  V případě, že dítě má sourozence v některém z našich kurzů, poskytujeme slevu na tento přípravný kurz ve výši 450 Kč. Školné po slevě činí 1 500 Kč/žák/kurz.