Přípravky 2021

Naše třídy i přípravné kurzy jsou pro školní rok 2020-2021 plně obsazeny. Pokud máte zájem, abychom Vás informovali o nových kurzech pro školní rok 2021-2022, vyplňte prosím níže uvedený formulář:

V letošním školním roce zahájil spolek Krajánek ve světě z.s. první rok distanční výuky pro české děti žijící v zahraničí. Na tvorbě pilotního projektu spolupracoval s Magistrátem hlavního města Prahy a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy. Výuku po odborné stránce konzultuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Od dubna 2021 organizujeme projekt ve spolupráci s Českou asociací.

Pilotně byly otevřeny třídy na úrovni prvního a druhého ročníku ZŠ. Projekt je plánován jako dlouhodobý s postupným přirozeným nárůstem tříd. Ve školním roce 2021/2022 budou tedy otevřeny 1. -3. třída.

Od dubna 2021 byly otevřeny přípravné třídy pro 2. a 3.ročník (P2 a P3)

  • přípravná třída pro 2. ročník (P2)
  • přípravná třída pro 3. ročník (P3)

Hodinový fond přípravek je 60 minut týdně, a to v odpoledně podvečerních hodinách všedního dne, případně v sobotu dopoledne. Konkrétní dny a časy budou určené na základě časových možností přihlášených dětí.

Přípravné třídy pro 2. ročník, resp. 3. ročník, si kladou za cíl zmapovat znalost českého jazyka a jazykové dovednosti žáků, tyto prohloubit, upevnit tak, aby děti připravila na 2. třídu, resp. 3. třídu, která zahájí výuku v září 2021 ve standardním časovém fondu 4 hodin týdně.

V kurzu P2 se budou jednu hodinu týdně věnovat látce předepsané pro absolvování 1. třídy, přičemž zvláštní důraz bude kladem na česká specifika, jako například krátké a dlouhé samohlásky, háčky, kroužek a hlásky ř, ch, apod.

Hodina kurzu P3 bude zaměřena na učivo 2. třídy, zejména na stavbu věty, rozvoj slovní zásoby, dělení hlásek, psaní i a y po vybraných hláskách, správné koncovky tvarů slov aj.

Termíny, hodinová dotace a školné

Hodinový fond

60 minut týdně

Maximální počet dětí ve skupině:

8

Termín přihlášek:

do 8.4.2021

Termín kurzu:

12.4. – 30.6.2021 (12 x týdnů), Konkrétní dny a časy budou určené na základě časových možností přihlášených dětí.

Školné:

1950 Kč / žák / kurz (cca 75 Eur)

Cena zahrnuje:

12 lekcí, veškeré výukové materiály a interaktivní učebnice. Školné se hradí na celý kurz předem (do 12.4.2021) na účet spolku Krajánek ve světě.