Časopis Krajánek

Měsíčník určený zejména multilingvním dětem věkové kategorie 5−12 let žijícím v zahraničí. Časopis je primárně přizpůsobený specifikům multilingvních dětí, které jsou vystaveny češtině v omezené míře v rámci českých komunit či smíšených rodin v zahraničí.

Vyhraněné sekce jsou zaměřeny na řešení jazykových problémů, se kterými se pedagogové či rodiče při výchově v zahraničí setkávají.

Texty a rubriky mají zábavnou formou u dětí rozvíjet především jazykovou stránku, slovní zásobu, představivostlogické uvažování.

Na 36 stránkách najdete příběhy, komiksy, zábavné hry, úkoly, tvoření, vaření, ekologické okénko, básničky i různé zajímavosti. Unikátní je v tom, že neobsahuje žádnou reklamu. Celý obsah je věnovaný dětem. Veliký důraz klademe na vizuální stránku.

Časopis je jedinečný tím, že děti seznamuje s českými tradicemi a rozdíly v tradicích mezi Českou republikou a „zeměmi Krajánka“. Nechybí ani střípky z české historie, pověstílegend či české stopy ve světě. V Krajánkově knihovně seznamujeme děti s klasickými i soudobými českými autory.

Materiály ve všech hlavních rubrikách jsou originálnítvořené na míru pro časopis Krajánek, případně vybrané z tvorby pro spřízněné pedagogické a logopedické projekty.

V současné době se na koncepci a obsahu podílí krajané z 21 států na pěti světadílech: Turecko, Španělsko, Itálie, Řecko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Německo, Švýcarsko, USA, Austrálie, Švédsko, Nový Zéland, Rakousko, Lucembursko, Dánsko, Finsko, Kanada, Spojené království, Portugalsko a Česká republika.

Významný podíl redakce jsou vyučující z krajanských spolků, novináři, spisovatelé, grafici, kreativní talenty a korektoři.

Časopis Krajánek je po registraci zdarma ke stažení ve formátu PDF. Pokud nemáte přihlašovací údaje do čtenářské sekce, přejděte sem a zaregistrujte se.