Spolek

Krajánek ve světě z.s. je nezávislá, dobrovolná iniciativa, která vznikla za účelem realizace projektu časopis Krajánek.

Účelem spolku je kromě vydávání časopisu propagace českého jazyka, literatury a kultury, tvorba výukových materiálů, podpora mladé generace Čechů žijících v zahraničí, podpora bilingvnosti a multilingvnosti a další aktivity s tím spojené.

Podporujeme výchovu kosmopolitních dětí s otevřenými názory, které ví, že různé kultury jsou založené na odlišné historii a tradicích. Pěstujeme u nich vztah a lásku k jejich českému původu, české zemi, její kultuře a jazyku. S tím se neodmyslitelně pojí i podpora čtení a čtenářské gramotnosti.

 

Přihlášku ke členství si můžete stáhnout zde. Stanovy si stáhněte zde.

Představenstvo

Lenka Kanellia
předsedkyně

Ivana Kaçmaz
místopředsedkyně

Radka Çelik
hospodářka