Krajánek ve světě z.s. je nezávislá, dobrovolná iniciativa, která vznikla za účelem realizace projektu časopis Krajánek. Účelem spolku je kromě vydávání časopisu propagace českého jazyka, literatury a kultury, tvorba výukových materiálů, podpora mladé generace Čechů žijících v zahraničí, podpora bilingvnosti a multilingvnosti a další aktivity s tím spojené.

Knedlík a jeho dobrodružství

časopis Krajánek

Měsíčník určený zejména multilingvním dětem věkové kategorie 5−12 let žijícím v zahraničí. Časopis je primárně přizpůsobený specifikům multilingvních dětí, které jsou vystaveny češtině v omezené míře v rámci českých komunit či smíšených rodin v zahraničí…

AKTUALITY

Na čem právě děláme, co chystáme...

PROJEKTY

Projekty, na kterých spolupracujeme nebo jsme spolupracovali.

REGISTRACE

Nemáte přístup do čtenářské sekce časopisu Krajánek? Registrujte se.