Čtenářský záznam

Milí krajánci!

Čtete rádi? Jistěže ano, však už to víme! Připravili jsme pro vás již páté kolo soutěže se čtenářskými záznamy. Pošlete nám zápisy z přečtených knih na našich čtenářských listech nebo ze čtenářského deníku, který si vedete. Knížky tak můžete představit ostatním českým dětem ve světě a sami najít nové, které by vás mohly bavit. Ze všech došlých zápisů vylosujeme několik šťastlivců, kteří získají knižní ceny od nakladatelství Portál, hlavního partnera soutěže pro rok 2021.

Podmínky zaslání:

Oskenované listy zašlete v co nejvyšší kvalitě na e-mailovou adresu souteze@krajanekvesvete.cz a do předmětu uveďte ČTENÁŘSKÝ ZÁZNAM. V e-mailu nezapomeňte uvést jméno, věk, město a stát, kde žijete, a komunikační adresu v České republice pro zaslání cen.

Uzávěrka:

24. 3. 2021

Věková kategorie:

do 15 let

Losování proběhne:

26. 3. 2021

Na vaše knižní tipy se těší

Krajanka a Krajánek

Hlavní partner soutěže pro rok 2021

Osobní a kontaktní údaje jsou určeny výhradně pro účely této soutěže. Nebudou nikde zveřejňovány v plném rozsahu.

Zákonný zástupce dítěte uděluje zasláním díla do soutěže souhlas s uveřejněním díla dítěte, jeho jména, věku a bydliště/města pobytu v časopise Krajánek a na Krajánkově webové stránce a sociálních sítích.

Ke stažení