Soutěž s Krajánkovými Volnočasovkami

Časopis Krajánek najdete na https://krajanekvesvete.cz/casopis-krajanek/. V čísle 07+08/2019 nalistujte Volnočasovky na stranách 10 a 11 a odpovězte na naše kvízové otázky, které ověřují, jak se vám daří Volnočasovky luštit. Kvíz vyplňte online do 10. září. Všechny odpovědi dětí se dostanou do slosování o ceny. Hodně štěstí!