Kreslím jako Lada

Dokázali byste si zahrát na Josefa Ladu – zvěčnit okamžik z dnešní doby v jeho malířském stylu?

Nakreslete obrázek ze současnosti (třeba z vašeho města či místa, které máte rádi) tak, jak by ho asi nakreslil Josef Lada.

Tři nejpovedenější obrázky odměníme knihou Knedlík!

Podmínky zaslání:

Oskenovaný obrázek zašlete v co nejlepší kvalitě na e-mailovou adresu souteze@krajanekvesvete.cz a do předmětu uveďte KRESLÍM JAKO LADA. Nezapomeňte obrázek pojmenovat nebo napsat, co znázorňuje. Uveďte své jméno, věk, bydliště a kontaktní údaje.

Uzávěrka:

30. 4. 2022

Věková kategorie:

do 12 let

Na vaše obrázky se těší

Krajanka a Krajánek

Osobní a kontaktní údaje jsou určeny výhradně pro účely této soutěže. Nebudou nikde zveřejňovány v plném rozsahu.

Zákonný zástupce dítěte uděluje zasláním díla do soutěže souhlas s uveřejněním díla dítěte, jeho jména, věku a bydliště/města pobytu v časopise Krajánek a na Krajánkově webové stránce a sociálních sítích.