Advent

Vánoce jsou křesťanské svátky, kterými oslavujeme narození Ježíše. Společně s Velikonocemi jsou to nejvýznamnější svátky v roce. V České republice se slaví 24.–26. prosince. Málokdo ale ví, že Ježíšek se nenarodil 24., nýbrž 25. prosince a tento den se slaví jako narození Páně. 24. prosince se západem slunce vrcholí advent a tím i veškeré vánoční přípravy a přichází Štědrý večer, který je v českých rodinách hlavním vánočním svátkem.

A že nevíte, co je to advent? Tak si o něm něco povíme.

Advent je čas, který předchází vánočním svátkům. Začíná čtyři týdny před Vánocemi a je jednou z nejkrásnějších částí roku, kterou prostupují tradice a zvyky. Je to také doba půstu. Letos advent začal v neděli 29. listopadu.

Advent má i svou barvu, kterou je fialová. A proč právě ona? Je to proto, že tato barva symbolizuje noblesu, důstojnost, ale také rozjímání, pokání, ztišení a čekání. Jedna svíce na věnci by měla mít ale barvu růžovou, protože ta symbolizuje radost. Během adventu se peče cukroví, Ježíšek sbírá dopisy s přáními, které pro něj za okny nechaly děti, dělá se výzdoba a maminky a babičky všude stále dokola uklízejí.

S nastupujícím adventem se v mnoha rodinách objevují adventní věnce nebo svícny, které mají čtyři svíčky a každou adventní neděli se jedna svíčka zapálí. Svíčky se zapalují proti směru hodinových ručiček a odpočítávají se tím zbývající týdny do Vánoc. A když už hoří všechny čtyři svíce, do Štědrého dne je to jen malý krůček. Hurááá! Svíčky by měly být rozmístěny do kříže jako jeho symbol a zároveň jako požehnání všem světovým stranám. Uměli byste je vyjmenovat?

Představte si, že každá adventní neděle má i svoje jméno. Čím blíže k Vánocům, tím ušlechtilejší název.

  1. neděle – železná
  2. neděle – bronzová
  3. neděle – stříbrná
  4. neděle – zlatá

První adventní neděle

Železná neděle je tím správným časem pro uctění rodiny, národa, země a našich kořenů. Časem na rozjímání o tom, jaký máme vztah k domovu. Na stůl dáváme věnec ozdo-bený čtyřmi svíčkami a stálozelenými jehličnany, které symbolizují věčnost a nezničitelnost. První svíce vyjadřuje očekávání a tajuplnost. O první adventní neděli tak zapalujeme první fialovou svíčku, která je takzvanou svící proroků a je památkou na proroky, kteří před-pověděli narození Ježíše Krista. Někde už se rozsvěcují vánoční stromy a betlémy.

Druhá adventní neděle

Bronzová neděle je ve znamení vztahů. Uctění všech vztahů z minula, současnosti i budoucna. Provází nás energie poděkování za vztahy a vazby. Poděkujeme všem našim blízkým, které máme rádi a jsou nám oporou v našem životě. Večer se zapaluje již druhá svíčka, takzvaná betlémská, která reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky. Také je to čas, kdy hospodyně zahajuje pečení cukroví, kterého by mělo být devět druhů, aby vyjádřila úctu číslům, která používáme k popisu reality. Může jich být i dvanáct, každý druh je pak k uctění samostatného měsíce v roce. Určitě nesmí chybět perníčky, vanilkové rohlíčky a pracičky. Děti by neměly zapomenout napsat dopis Ježíškovi.

Třetí adventní neděle

O Stříbrné neděli přichází čas na uctění sebe sama, svých schopností, síly, zamyšlení se nad s sebou. Provází nás energie uznání a laskavosti. Za co si sami sebe vážíme? Jak si věříme? Určitě velice důležité otázky, které je dobré si položit. Na stříbrnou adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, které se říká pastýřská. Ta vyjadřuje radost z toho, že postní období pomalu končí a přicházejí slavnostní okamžiky.

Čtvrtá adventní neděle

O Zlaté neděli přichází vyvrcholení adventu. Je čas k uctění Boha, andělů a všech neviditelných bytostí, čas pro poděkování čtyřem živlům. Máme svá tajemství, která svěřujeme Bohu formou modlitby. Nezapomínáme na betlém, připomenutí víry a zhmotnění zrození Ježíše Krista. A svíce, která na věnci zbývá, se jmenuje andělská a představuje mír a pokoj.

Časté jsou i věnce s pátou, bílou svíčkou uprostřed, která se zapaluje na Štědrý den a symbolizuje Krista.

Komentáře