Legrace

Říká se, že smích a humor jsou kořením života. Bodejť by ne! Člověk se musí přece alespoň čas od času zasmát, usmát, uchichtnout nebo zachechtat. Aby nebyl jako Grinch nebo Scrooge, zkrátka aby nevypadal jako škarohlíd a netvářil se jako morous nebo kakabus!

Jednou jeden moc chytrý a vzdělaný pán, který navíc nežil v lehké době, řekl: „Humor je sůl země a kdo je jím dobře prosolen, uchová se dlouho čerstvý.“ Byl to spisovatel Karel Čapek, možná jej znáte. A vidíte, jemu už nestačilo jen smíchem a humorem život okořenit – humor povýšil na sůl, která je pro život přímo nezbytná. Věřil, že humor je nutný a člověku pomáhá.

Vždyť od srdce se zasmát nějakému vtipu, vyslechnout si humornou historku či vyprávění, přečíst si legrační knihu nebo vidět bláznivou komedii či zábavnou scénku, to potřebujeme všichni, děti i dospělí. A nemusíme čekat jen na první duben, kdy někoho beztrestně vyvedeme aprílem, nebo na žertíky kanadské noci na táboře. Smích bychom si měli naordinovat denně, alespoň kapku.

Vždyť vážných věcí, starostí a smutku je ve světě až až. Děti mají být veselé a usměvavé. Někdy ale ani jim není do smíchu, třeba když mají nějaké trápení. Nebo když se jim zrovna nechce do úkolu nebo povinnosti; to pak říkávají: „Až budu velký nebo velká, budu si dělat, co jen budu chtít, jen to příjemné!“ Ale ouha, ono je to naopak. Čím je člověk starší, tím je svázanější povinnostmi a starostmi. A s nimi se občas bezstarostný smích může vytrácet. Inu, jak se smíchy za břicho popadat, když máte hlavu plnou starostí? Tak se na nás velké, děti, nezlobte, že nám vždycky není do smíchu.

Podmínkou pro úspěch legrace je mít smysl pro humor. Buď ho máme, nebo nemáme. Většina lidí ho díkybohu má. Ale občas natrefíme na člověka tak vážného, který nejen že vtip nepochopí, neporozumí mu, ale bude vůči všem pokusům o rozesmátí jako z kamene. Převaze humoru naštěstí pomáhá i to, že smích je nakažlivý, že lze smíchem smích vyvolat. A kdo někdy zažil chechtavý záchvat, ten by mohl vyprávět! Smál se, smál a nemohl přestat! Obzvláště nevhodné je to ale při pracovním jednání nebo při vyučování…

Legraci máme všichni rádi, svět bez ní by byl šedý a smutný. Přesto dovolte malé varování na konec. Legrace je krásná věc, ale musí se to s ní umět. Můžeme dělat legraci, ale nemůžeme si dělat legraci z někoho. Protože ublížit nemístným vtipem, zesměšňováním, to legrací přestává být.

Komentáře