Stromy

Stromy jsou takové antény planety Země. Předávají jí sílu a energii a ona zase zpět jim. Stromy si dokáží vzájemně pomáhat, léčit se, mluvit mezi sebou. Ale my to neslyšíme, protože to je úplně jiná řeč. Mluví spolu vůněmi a umí se navzájem hladit kořeny. I nám umí pomáhat. Stačí strom požádat, jestli vám to dovolí. Sedněte si k němu, zády se opřete o kmen, zavřete oči a poslouchejte, co vám říká. Třeba vás budou hřát záda nebo ucítíte vůni, kterou vás bude zdravit. A nezapomeňte stromu poděkovat, je to také živá bytost jako my.

Komentáře