Parky

Říká se, že parky a zeleň jsou plícemi měst. A bez plic, jak známo, se dýchat – a tudíž ani žít – nedá. Jsou záchranou před tím špatným, co život ve městě obnáší – nečistým vzduchem, hlukem… Jsou takovým malým návratem městského člověka k přírodě.
Kdyby parků nebylo, lidská sídla by byla jen změtí domů, ulic, asfaltu, betonu, cihel, skla, dlažebních kostek, aut, motocyklů, nákladních aut, autobusů a zásobovacích dodávek, klaksonů, motorů, brzd, strojů, křiku…
Pokud bychom se na město podívali z výšky nebo na mapě, viděli bychom převahu šedé, naprosto nepřirozené barvy, naprosto nepřirozených tvarů. Naštěstí sem a tam a tam a sem se objeví zelený ostrůvek, malý, střední nebo velký. Čím větší, tím lepší! A to jsou právě parky, ty městské. Zejména při pěkném počasí (nebo také při nevídané úžasné chumelenici) se plní hrajícími si a výskajícími dětmi, běžci a jinými cvičenci, koly, koloběžkami, bruslemi, míči, babičkami a dědečky na procházce a na lavičkách. Ti všichni sem utekli za přírodou.
Jinačí jsou parky, které najdeme mimo velká lidská obydlí. Jsou přírodní a bývají obrovské. Mohou to být i celé oblasti, kde žijí vzácné a chráněné druhy zvířat a rostou jedinečné rostliny. Nebo se jedná o tak neobyčejnou krajinu, kterou sotva jinde najdeme.
Bublající bahýnko, sirné výpary… Tyto parky nazýváme chráněnými či národními parky nebo rezervacemi. Zaslouží totiž zvláštní ochranu. Ochranu? Před kým, možná se ptáte? No, věřte nebo ne, před člověkem!
Bohužel lidé už napáchali svou činností na naší planetě velké škody, spousta druhů zvířat i rostlin kvůli nim vyhynula a navždy zmizela. Pokud by se hamižnému člověku nechala volná ruka, to by se jistě jako houby po dešti rozrostly i v těch nejkrásnějších koutech světa luxusní mrakodrapová sídliště, továrny nebo obchodní centra.
Parky a zeleň a obecně přírodu si musíme chránit. Veškerá fauna a flóra si totiž zaslouží hezké zacházení, aby naše krásná Země ve zdraví přežila lidskou činnost, člověčí řádění a vynálezy, které už stačily napáchat moc a moc škod.

P.S. Pokud jste někdo čekal povídání o parcích zábavních a o lunaparcích, nebojte, dočkáte se někdy příště!

Komentáře