Pramen Amazonky

Amazonie je největším a nejrozmanitějším ekosystémem na světě. Amazonka je nejdelší a nejvodnatější řekou světa, přivádí do světových oceánů 20 procent veškeré sladké vody. Je dlouhá téměř sedm tisíc kilometrů a vlévá se do ní přes 200 řek. Pro vědce je nekonečným zdrojem objevů, přesto svá tajemství vydávala jen velmi pomalu. Tím největším, které si po staletí uchovávala, bylo právě místo jejího pramene.
Představte si, že na začátku i na konci objevů pramene Amazonky stojí právě Češi. Již na konci 17. století se sem vydal jezuitský misionář, kartograf a rodák z Trutnova Samuel Fritz. Byl prvním člověkem, který na svých cestách poznal hlavní tok Amazonky, určil její pramen a stal se autorem první kvalitní mapy veletoku. O tři století později pak na svého dávného krajana navázal český geograf a hydrolog, který rozumí takřka veškeré problematice kolem vody, Bohumír Jánský. Ten se do oblasti peruánských And vypravil hned několikrát a v červenci 2000 jeho vědecká expedice dokončila detailní měření a určila místo, kde Amazonka pramení.
Vědci došli k závěru, že není jediný pramen, ale jedná se o čtyři pramenné toky. Svým objevem navíc doslova přepsali učebnice, protože zjistili, že Amazonka je ve skutečnosti skoro o 500 km delší než doposud nejdelší řeka Nil. Peruánská vláda Jánskému za výzkum pramenů Amazonky a činnost na tamních univerzitách udělila zlatý řád a šlechtický titul. Stal se tak prvním cizincem, který získal toto nejvyšší státní uznání.
Profesor Jánský nadále přednáší hydrologii, oceánografii, geografii Latinské Ameriky a ochranu vod na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy i napříč celým světem. Věnuje se udržitelnému rozvoji a problematice sucha. Roku 2009 získal Cenu ministra životního prostředí České republiky za celoživotní přínos pro ochranu životního prostředí.

Komentáře