Golem

Postava s obrovskou silou, ale bez vlastního myšlení. Uplácána z vltavské hlíny a oživena pomocí tajemného, nevyslovitelného Božího jména, hebrejsky šém, vloženého na pergamenovém svitku do golemových úst. Podle legendy ho stvořil slavný Maharal Rabi Löw a dodnes je prý na půdě Staronové synagogy v Židovském městě, kde čeká na nejhorší okamžik v historii židovské Prahy, aby přišel na pomoc.

Za Rudolfa II. se Praha stala jakýmsi centrem Evropy a byla ještě magičtější a tajemnější než kdykoliv dříve. Nejtajemnější bylo pražské židovské ghetto, v jehož zvláštním a barvitém prostředí vznikl nespočet mystických legend. Mezi ty nejznámější patří ta o pražském Golemovi.
Slavný Rabi Löw byl jedním z největších učenců své doby. Byl filozofem, učitelem a vůbec nejvýznamnějším pražským rabínem a podle pověsti i stvořitelem legendárního pražského Golema. Ten měl za úkol bránit Židy před pronásledováním a pomáhat jim s těžkou fyzickou prací. Dnes by se řeklo, že byl univerzálním robotem, který doslovně plní příkazy svého pána. Byl takřka nezničitelný a nepotřeboval jídlo ani odpočinek, neměl však cit a neznal míru. Během šabatu – svátku, který začíná v pátek se západem slunce a končí v sobotu večer, Židé nesmějí pracovat a nesměl ani Golem. Rabi Löw mu každý pátek odpoledne vytáhl pergamen z úst, čímž ho znehybnil. Jednoho dne však zapomněl a odešel předčítat bohoslužbu do synagogy. Vyrušili ho vyděšení lidé, kteří křičeli, že se Golem pomátl a vše, co mu přijde pod ruce, zběsile ničí. Zůstala v něm neomezená a nespoutaná fyzická síla, ale protože nedostával žádné instrukce, tak začal ghetto ničit a zapalovat. Rabi hned vyběhl ze synagogy, našel Golema a vyndal mu šém z úst. V tu chvíli si uvědomil, jaké nebezpečí se v jeho díle skrývá, že ponechat ho v rukou lidí by bylo příliš nebezpečné. Proto se rozhodl, že ho už neoživí, a schoval ho údajně na půdu Staronové synagogy, kam přísně zakázal komukoliv vstoupit.

Komentáře