František Lexa

Významný český egyptolog, vynikající znalec démotštiny (lidového písma starověkého Egypta) a autor prvních překladů egyptských textů do češtiny. Spoluzakladatel prestižního Československého egyptologického ústavu v Praze a Káhiře. Jeho zásluhou se před více než 100 lety začala na Karlově univerzitě v Praze přednášet egyptologie, nauka o starověké egyptské civilizaci.


Když se 5. dubna 1876 v Pardubicích v rodině advokáta Lexy narodil syn František, nikdo netušil, že se Čechům zrodil další velikán – zakladatel české egyptologie. Když byl František ještě malý, rodina se přestěhovala do Prahy. Zde navštěvoval nejprve gymnázium, potom filozofickou fakultu. Na gymnáziu ho učil mezi jinými i Alois Jirásek, na fakultě zase T. G. Masaryk. Sám se stal gymnaziálním profesorem matematiky a fyziky, ale více ho zajímaly duchovní vědy a náboženství, především to staroegyptské. Jako samouk se začal učit starou egyptštinu. V Berlíně a ve Štrasburku se pak kromě studia staroegyptského písma věnoval i studiu egyptského náboženství. Později začal bezplatně přednášet egyptologii v Praze a následně byl jmenován vůbec prvním řádným profesorem egyptologie v tehdejším Československu. Milovaný Egypt navštívil až jako padesátiletý. Jeho velkolepá sedmidílná učebnice démotštiny Grammaire démotique, kterou dokončil v roce 1951, překonala všechny dosud vydané práce a doslova ho katapultovala na světovou špičku v oboru. Ve svých 81 letech v roce 1958 spoluzakládal Československý egyptologický ústav, v jehož čele stál až do své smrti v roce 1960. Vychoval celou řadu následovníků, kteří se přičinili o jedinečný věhlas české egyptologie a podíleli se na řadě výzkumů a objevů starověkých památek.

Zdroj:  Wikipedia,  http://egyptologie.cz/1566/frantisek-lexa/, https://www.prazskypantheon.cz/index.php/František_Lexa

Komentáře