Zelená hora

Na horním toku řeky Sázavy, v samém srdci Českomoravské vysočiny, leží v překrásné přírodní scenérii Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy město Žďár nad Sázavou, které je perlou barokní gotiky.

Prohlédnout si zde můžete cisterciácký klášter, zámek s Muzeem nové generace, sochy Michala Olšiaka nebo modely železnic. Největší pozornost ale přitahuje poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Český světec Jan Nepomucký byl podle legendy zabit, protože nechtěl králi Václavu IV. vyzradit královnino zpovědní tajemství. Ve skutečnosti však za jeho smrtí stály spory o moc. Jan byl dlouhou dobu mučen a jeho tělo pak bylo svrženo z Karlova mostu v Praze do řeky Vltavy.

Legenda vypráví, že v tu chvíli se na hladině objevilo pět hvězd. Od té doby jsou hvězdy a číslo pět považovány za symboly tohoto světce.

Této legendy a své záliby v mystice čísel důmyslně využil architekt Jan Blažej Santini-Aichel, který vytvořil mimořádně originální a fascinující stavbu.

Kostel na půdorysu pěticípé hvězdy má pět vchodů, pět oltářů, dvakrát pět kaplí kolem centrálního prostoru, pět hvězd a pět andělů na hlavním oltáři. Tři z nich drží zeměkouli s pěti osmicípými cisterciáckými hvězdami, které symbolizují pět kontinentů, kde se šíří křesťanství.

Celý komplex je doslova protkán mystickými symboly a je jednou z nejoriginálnějších staveb v Evropě. Pro svou jedinečnost byl zařazen roku 1994 mezi památky zapsané na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Komentáře