Český Krumlov

V jižních Čechách na úpatí chráněné krajinné oblasti Blanský les a národního parku Šumava se nachází město Český Krumlov. Město dvou věží obklopené řekou Vltavou bývalo sídlem mnoha mocných českých rodů a důležitou obchodní stezkou. Od roku 1992 je zapsané na listinu UNESCO.

Úzké a tajemné středověké uličky lemované gotickými, renesančními a barokními domy, na jejichž fasádách se díky zachovalým freskám otevírá magický svět dávné historie, nás zavedou ke kostelům, klášterům, muzeím, středověkým krčmám i úžasným vyhlídkám.

Perlou Českého Krumlova je hrad a zámek s válcovou věží, o níž spisovatel Karel Čapek tvrdil, že je „nejvěžovatěj-ší“ ze všech věží, které poznal. Areál zdejšího hradu a zámku je po pražských Hradčanech druhým největším v České republice.
Barokní zámecké divadlo z 18. století je pak jedním z nejstarších zámeckých divadel v Evropě a jedno z nejlépe dochovaných barokních divadel na světě.

V zámecké zahradě se nachází rokoková kaskádová fontána se sochami vodních božstev, nymf a zvířat. Dále pak letohrádek Bellarie a další světový unikát – nejstarší přírodní divadlo s otáčivým hledištěm, které bylo původně poháněno lidskou silou. K zámku patří také pozoruhodná dominanta Plášťového mostu a medvědi, kteří se zde chovají od dob posledních Rožmberků.

Najdeme zde i jedno z největších zrcadlových bludišť v Evropě, muzeum voskových figurín, grafitový důl a mnoho dalšího.

Zdroj: https://ceskykrumlov.com/, https://www.kudyznudy.cz/

Komentáře