Daisy Mrázková

Vítejte u medailonku výtvarnice, ilustrátorky, malířky a spisovatelky Daisy Mrázkové, jejíž nedožité sté narozeniny si připomínáme právě při letošní Noci s Andersenem.

Maminka Daisy byla Angličanka, tatínek Čech. Seznámili se v Británii, ale brzy se přestěhovali do Čech. Daisy se narodila v roce 1923. Od svých 5 let, kdy se rodiče rozvedli, vyrůstala s maminkou. Ta byla v Československu britskou krajankou – podobně jako jste vy čeští krajánci a krajanky ve světě. Daisy se češtině učila ve škole od vrstevníků a sama pak doma „doučovala“ i maminku.

Po základní škole studovala Daisy pedagogiku na střední škole, maturitní písemnou práci psala za války, ve chvíli, kdy němečtí vojáci hledali po Praze strůjce atentátu na říšského protektora. Jako učitelka působila jen jeden rok. Tajně se totiž přihlásila na umělecko-průmyslovou školu. Tam se seznámila s budoucím manželem Jiřím Mrázkem. Brzy se vzali. Zbytek války prožili ve velice skromných podmínkách na Vysočině. Po návratu do Prahy se rodina rozrostla o děti. Ve městě už zůstala napořád.

Jako malířka se zprvu Daisy věnovala olejomalbě, hlavně portrétům osob, ale, představte si, i aut! (Také vám připomínají auta obličeje?) Díky svému muži se pohybovala v uměleckých kruzích, mezi významnými osobnostmi své doby. Během života vyzkoušela kromě olejomalby mnoho technik, včetně perokresby, kresby tuší, malby barevnými tužkami na mokrý papír či vaječnou temperou.

Psát začala pro své děti, když byly malé. Už od svého dětství měla velký sen, že napíše a vydá svou knihu. A sen se vyplnil! První knížka pohádek Neplač, muchomůrko jí vyšla v polovině 60. let 20. století. Další knihy pro děti, které psa-la i ilustrovala, vycházely zejména v 70. letech. Znáte její nejznámější? Můj medvěd Flóra či Haló, Jácíčku.

Jméno Daisy Mrázkové je spojeno také s velkými knihami, v kterých je jen málo textu nebo žádný. Hlavní slovo v nich má výtvarno, obrázky, ilustrace. Říká se jim bilderbuch (z německého Bild – obrázek a Buch – kniha). Je to třeba Nádherné úterý nebo Slon a mravenec.

V díle paní Mrázkové se odráží její život, rodina, pocity, zážitky, inspirace přírodou, okolním světem, v příbězích ožívá vše možné i nemožné… Knihy nejen psala, ale i malovala a graficky upravovala. A všemu věnovala velikou péči.

Za paní Daisy Mrázkovou by však mělo mluvit hlavně její dílo – knihy, ilustrace, pohádky, obrazy… Tak hurá do knihovny, do knihkupectví nebo na výstavu! Nebo nejprve do březnového Krajánka! A přejeme krásné zážitky!

Doporučujeme: Český rozhlas – Osudy Daisy Mrázkové (https://www.mujrozhlas.cz/osudy/osudy-daisy-mrazkove)

GALERIE MRÁZEK – KDO JSME?
Jsme rodina, jsme lidé, kteří měli to štěstí, že se mohli v životě potkávat po delší či kratší čas s vzácnými lidmi, Daisy a Jiřím Mrázkovými, a kteří jsou za to vděční. A protože jejich dílo, přestože je hojně zastoupeno v domácích i zahraničních sbírkách, tvoří stále do značné míry kompaktní celek, o který pečujeme, rozhodli jsme se krásu tohoto díla určitým způsobem zpřístupnit i dalším lidem s nadějí, že jim přinese podobnou radost, potěšení a povzbuzení, jaké jsme v něm nalezli a stále znovu nalézáme i my. Proto jsme, s podporou dalších našich příbuzných a přátel, založili naši galerii. Veni et vide. – Přijď a dívej se.

Komentáře