Přílepský habr

  • obvod: 416 cm
  • věk: 165 let

Obyčejný habr roste do výšky, ale habr přílepský je habr převislý. Ten se vyznačuje tím, že je naopak v dospělosti nízký s rozložitou převislou korunou a jeho větve dosahují až k zemi. Když ho před 165 lety sázel u svého zámku, stojícího na hranici Hané a Valašska, hrabě Karel Maxmilián, netušil, kolika změnám bude tento strom svědkem.
Mladý strom zažil vzestup i pád šlechticů a přihlížel proměnám přílepského zámku. Po válce se ze zámku stal učňovský internát. Habr pozoroval se zájmem studenty, kteří se pod ním scházeli, smáli se, diskutovali a po dlouhé hodiny v jeho stínu studovali tlusté knihy.
Učňové dostudovali, doba se změnila a ze zámku se stala porodnice. Přílepský habr tak mohl být na blízku zrození nových životů a pod svými větvemi uklidnil pláč téměř 21 000 novorozeňátek. Od té doby se stal patronem zrození.
I když porodnice na zámku již není, habru dnes dělají společnost rodiny na procházkách a hudba festivalů a slavností, které se zde konají. Přílepský habr tak i nadále může nabízet návštěvníkům klid pod svými rozložitými větvemi.

Zajímavosti:
V Anglii se habr po staletí využíval ke stavbě živých labyrintů. U nás se jeden takový buduje od roku 2003 a nalézá se u památníku Jana Amose Komenského poblíž Tiché Orlice blízko Brandýsa nad Orlicí. Je inspirován dílem Labyrint světa a ráj srdce a tvarem proto připomíná zeměkouli. Labyrint byl návštěvníkům poprvé otevřen v roce 2009.

Komentáře