Text a ilustrace: Marta Daeuble

Dříve se přísloví říkalo mudrosloví. Proč asi? Protože vyjadřuje nějaké moudro, nějakou chytrou radu nebo zkušenost, která nám má pomoci předejít zklamání nebo nás poučit, co se stane, když budeme něco dělat nějakým určitým způsobem.

Přísloví vymýšlejí lidé a vznikne většinou tak, že se nám nechce zdlouhavě vysvětlovat někomu, kdo dělá pořád stejnou chybu, co se stane, a tak vše shrneme do krátkého sousloví. Takové krátké a výstižné sousloví se pak lépe pamatuje a přísloví je na světě.