Čtenářský záznam

Vyhlašujeme dvanácté kolo čtenářské soutěže. Pošlete nám zápisy z přečtených knih na našich čtenářských listech nebo ze čtenářského deníku, který si vedete. Knížky tak můžete představit ostatním českým dětem ve světě a sami najít nové, které by vás mohly bavit. Ze všech došlých zápisů vylosujeme 22. 3. 2024, tj. v den konání Noci s Andersenem tři šťastlivce, kteří dostanou knihu To je Istanbul s magnetkou z Istanbulu a knihu z nakladatelství Albatros.

Podmínky zaslání:

Oskenované listy zašlete v co nejlepší kvalitě na e-mailovou adresu souteze@krajanekvesvete.cz a do předmětu uveďte ČTENÁŘSKÝ ZÁZNAM.

V e-mailu nezapomeňte uvést jméno, věk, město a stát, kde žijete, a komunikační adresu v České republice pro zaslání ceny.

Uzávěrka: 21. 3. 2024

Věková kategorie: do 18 let

Na vaše knižní tipy se těší

Krajanka a Krajánek

Osobní a kontaktní údaje jsou určeny výhradně pro účely této soutěže. Nebudou nikde zveřejňovány v plném rozsahu. Zákonný zástupce nezletilého dítěte uděluje zasláním díla do soutěže souhlas s uveřejněním díla dítěte, jeho jména, věku a bydliště/města pobytu v časopise Krajánek a na Krajánkově webové stránce a sociálních sítích.