Hlubotisk

Když si kdekoliv na světě koupíte noviny nebo časopisy, jsou obvykle vytištěny pomocí techniky hlubotisku, který v roce 1890 vynalezl všestranný český malíř, fotograf, grafik a vynálezce Karel Václav Klíč.

Jak je z názvu patrné, tisková technika hlubotisku využívá principu tisku z hloubky. A i když to zní složitě, v principu jde o to, že tiskové formy jsou zaplněny speciální tiskařskou barvou a na papír se pak zachytí barva z prohlubní.

Jeho zakladatel Karel Klíč se narodil 30. 5. 1841 v papírně v Hostinném. Byl výjimečně výtvarně nadaný a již jako čtrnáctiletý vstoupil na pražskou malířskou akademii. Za karikaturu rakouského ministra s oslíma ušima byl z akademie ale vyloučen a dostal i zákaz pobytu v Praze. Po delší odmlce školu přece jen dokončil a vypracoval se ve znamenitého kreslíře, ilustrátora a především karikaturistu.

Kreslil pro maďarský časopis Kulihrášek a ve Vídni si vydělával jako malíř na koncertech. Uměl malovat pravou i levou rukou, dokázal kreslit i zpaměti zády k obecenstvu. Vytvářel tak skvělé portréty, ale na svoji největší slávu vynálezce teprve čekal.

První velký úspěch mu pak přinesla silvestrovská noc roku 1877, kdy ve svém ateliéru náhodně objevil měděnou destičku pokrytou jemnou vrstvou asfaltového prášku a napadlo ho zahřát ji nad plamenem. Prášek se přitavil, vznikl tak obraz a zrodila se heliogravura, předchůdce hlubotisku.

Pokračoval s dalšími pokusy a snažil se zkonstruovat stroj, který by tiskl velké množství obrázků. V roce 1890 ve svém závodě v Anglii nahradil měděnou desku měděným válcem umožňujícím daleko rychlejší tisk a zrodil se tak rotační stírací hlubotisk. Noviny, časopisy a obaly se mohly tisknout ve velkém měřítku. Jeho vynález je svým významem srovnatelný s vynálezem knihtisku Johannese Gutenberga.

Komentáře