Hrusice

V největším českém kraji, Středočeském, se nachází půvabná vesnička Hrusice, posazená do malebných posázavských strání. Narodil se zde Josef Lada, díky kterému její věhlas sahá do celého světa.

První písemnou zmínku o Hrusicích najdeme už v panovnickém dekretu Přemysla Otakara I. z roku 1205. V nejstarších dobách Hrusice zřejmě spravoval přímo vládnoucí rod Přemyslovců, později patřily pod správu blízkých hradů. V první polovině 13. století zde byl vystavěn kostel sv. Václava s románským ústupkovým portálem z červeného pískovce. Kostel o 300 let později získal barokní úpravu a stal se dominantou Hrusic.

Ladovu rodnou chaloupku u zdejšího rybníka tady již bohužel nenajdeme, byla zbourána v roce 1932. Na jejím místě dnes stojí nový dům a slavného autora tu připomíná jen pamětní deska umístěná na jeho boku. Opodál je pomník kocoura Mikeše, dalšího veleváženého občana Hrusic. Na návsi jsou pak domy s původními štíty, které byly Ladovým častým námětem. Občerstvit se můžeme v proslulém hostinci U Sejků, kde se na nás ze stěn interiéru dívají repliky slavných Ladových postaviček. Na samém konci Hrusic v krásné zahradě najdeme Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny. Nachází se v domě, který využívala Ladova rodina k letním pobytům, a dvě vzrostlé lípy u vjezdu sem zasadil sám Lada na památku narození svých dcer. Za zmínku stojí také hrusická škola, kam od 1. září 1893 chodil také malý „Pepík Ševců“, tedy budoucí světově známý malíř a spisovatel Josef Lada, kterému kdysi vysekl poklonu i Pablo Picasso.

Ladův kraj

„TEN KUS ZEMĚ MEZI HRUSICEMI A PRAHOU, NÁDHERNÝ KRAJ, BYL CELÝ ŽIVOT MÝM RÁJEM, MOU INSPIRACÍ.“
Josef Lada: Kronika mého života

Kopci zvlněná krajina, husté lesy, široká pole, louky, pastviny, rybníčky i kostelíky. Zvonice, stodoly a malebné chaloupky rozeseté po okolí. Malebný region ležící mezi Prahou a řekou Sázavou je pojmenován po jedné z největších osobností české kultury. Slavný malíř a spisovatel Josef Lada, autor známého kocoura Mikeše a dalších mluvících zvířátek, vodníků, víl a také výtvarného ztvárnění Haškova dobrého vojáka Švejka, se narodil v Hrusicích a kraj, který dnes nese jeho jméno, měl moc rád a čerpal z něj inspiraci po celý život.

Na svých obrázcích znázorňoval idylicky vypadající venkov i příjemnou atmosféru rodinného a přátelského soužití lidí. Kostelík na kopci i zamrzlé rybníky, kde se děti zahalené v teplých šálách prohánějí na bruslích, a stráně, na kterých sáňkují zachumlaní kluci a holčičky. Zmrzlý ponocný i hospodské bitky, jarní louky plné květin, kde husopasky pasou housata, nebo podzimní krajina, kde začíná padat listí a pasáčci pečou brambory.

Ladův kraj je doslova pohádkový region, ve kterém dávné příběhy opět ožívají. Můžeme zde poznat místo, kde stával rodný domek samotného Josefa Lady. Obecní pastoušku, v níž u strýčka Malinovského bydlel Mikešův kamarád kozel Bobeš, ale i Šmejkalku, kde strašil Mulisák se svým synkem Bubáčkem, hastrmany z Hubačovského rybníka anebo Jedličkovu louži, která se v zimě měnívala na báječnou klouzačku.

V regionu okolo Ladových rodných Hrusic vznikla celá řada naučných stezek a cyklistických tras, které tvoří 150km síť cest, připomínající Ladovy knížky i obrázky.

Svazek obcí Ladův kraj
Městský úřad Říčany
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
www.laduv-kraj.cz
laduv-kraj@laduv-kraj.cz

Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny
Hrusice 115
251 66 Senohraby
https://hrusice.muzeumbrandys.cz
pamatnik.lada@ompv.cz

Cesta kocoura Mikese

Přímo srdcem Ladova kraje pak vede pohádková cesta slavného, neohroženého a statečného hrdiny mnoha generací dětí – kocoura Mikeše. Můžeme ji projít jako správní poutníci s ranečkem po svých nebo projet na kole.

Známý příběh z pera ilustrátora a spisovatele Josefa Lady vypráví o černém kocourkovi jménem Mikeš. Ten bydlí se svými zvířecími kamarády, babičkou a Pepíkem Ševců v chaloupce v Hrusicích. Je to všetečný kocourek, který se zcela odlišuje od obyčejných kocourků a kočiček, které máte třeba doma. Kocourek Mikeš nejenže chodí po dvou jako člověk a má vlastní boty, on dokonce umí mluvit lidskou řečí. Spolu s Pepíkem a kamarády Pašíkem a Bobešem zažívají mnoho neobyčejných dobrodružství a veselých taškařic.

I my se můžeme vydat na místa, o kterých Lada v pohádce vypráví. Možná budete překvapeni, ale skutečně existují… Vydejme se po Mikešových stopách a navštivme místa, kde prožil všechna svá dobrodružství. Během putování, které je dlouhé 20 kilometrů, nás čeká dvanáct zastavení s dvanácti tabulemi, na kterých kromě úryvků z Ladovy knížky Mikeš, nalezneme i překrásné Ladovy obrázky. Stejně jako Mikeš vyrazíme z jeho rodné vsi Hrusice. V první části trasy si zavzpomínáme na to, jak jeli Mikeš s Pašíkem na trakaři na pouť do nedalekých Mnichovic. Odtud cesta stoupá přes Myšlín do Struhařova, dále vede do Klokočné, pak přes Tehov a Světlice do Říčan, kde putování končí.

Tento úsek nám připomíná, jak šel černý kocourek do světa poté, co rozbil babičce krajáč se smetanou.

Letáky ke stezkám Ladův kraj a Cesta kocoura Mikeše najdete v příloze dubnového Krajánka.

Zdroje: www.hrusice.pragmatic.cz, www.obec-hrusice.cz, www.joseflada.cz

Komentáře