Macocha

Věděli jste, že největší propast ve střední Evropě je v České republice? Najdeme ji v Jihomoravském kraji, v chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Ten patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě.

Propast Macocha je součástí nejdelšího jeskynního systému v České republice a vznikla zřícením stropu velké jeskyně. Hloubka suché části propasti je více než 138 metrů. Horní část propasti je dlouhá 174 metrů a široká 76 metrů. Dnem propasti protéká říčka Punkva, která napájí dvě jezírka. Horní jezírko je hluboké 13 metrů a je vidět shora. Dolní jezírko je pak ukryto mezi skalami a jeho hloubka je minimálně 50 metrů, ale úplné dno ještě změřeno není. V roce 1723 do propasti jako první sestoupil mnich minoritského kláštera Lazar Schopper, čímž zahájil dlouhou řadu sestupů, kdy odvážní nadšenci i skuteční badatelé začali krok za krokem odhalovat její tajemství.

Dno propasti a přilehlé skály jsou pak jediným místem výskytu nejvzácnější rostliny Moravského krasu z čeledi prvosenkovitých — kruhatky Matthioliho. Po propasti byla dokonce pojmenována planetka putující vesmírem, čímž se stala první propastí, po níž bylo pojmenováno nějaké vesmírné těleso.

Název Macocha vznikl podle pověsti o zlé maceše, která do propasti strčila nevlastního synka. Ten se ale zachytil o větev a zachránil se. V propasti nakonec skončila zlá macecha.

Komentáře