Uherské Hradiště

V Dolnomoravském úvalu ve Zlínském kraji podél dolního toku řeky Moravy najdeme historické město Uherské Hradiště, které je srdcem Slovácka – regionu proslulého svébytným folklórem, cimbálovkou, dobrým vínem, překrásnými kroji a řadou zachovalých lidových tradic.

Historie královského města je bohatá a sahá do dávné minulosti. Založeno bylo roku 1257 českým králem Přemyslem Otakarem II., ale první zmínky o osídlení sahají až do starší doby kamenné. Císař Karel IV. zde roku 1363 uzavřel důležité smlouvy mezi Lucemburky a Habsburky. V roce 1886 se do města přistěhoval švec Antonín Baťa starší a se svými syny Antonínem a Tomášem zde začal s obuvnickou živností.

Město má dodnes dvě náměstí, která byla při založení umístěna na dvou ostrovech, které dělil úzký potok. Dominantou Masarykova náměstí je farní kostel sv. Františka Xaverského. Najdeme tu i jezuitskou kolej, barokní lékárnu U Zlaté koruny, radnici, faru, barokní kašnu nebo budovu někdejšího gymnázia, které bylo v roce 1884 založeno jako nejstarší česká střední škola.

Také tu mají synagogu z roku 1785, kterou zrekonstruovali do původní podoby. Dnes v ní sídlí knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, kde před 23 lety 25 malých čtenářů strávilo první pohádkovou noc mezi knížkami. K Noci s Andersenem se následně začaly přidávat další knihovny, školy a spolky v Česku i v zahraničí.

Komentáře