Mariánská Týnice

Na severu Plzeňska najdeme jednu z nejskvostnějších barokních památek v západních Čechách. Červenobílá majestátní budova s impozantní kostelní kopulí, která se tyčí tak vysoko, že by se pod ni vešla i pražská Petřínská rozhledna, stojí na mírném návrší a vévodí krajině Kralovicka.

Někdejší poutní místo, které zde nechal postavit opat plaského cisterciáckého kláštera Eugen Tyttl podle projektu génia středo-evropského vrcholného baroka Jana Blažeje Santiniho, je sídlem Muzea a galerie severního Plzeňska. Od roku 2018 je Mariánská Týnice zapsána na seznam národních kulturních památek.

Původní Santiniho plány počítaly s tím, že celý areál bude mít čtyři části – kostel, probošství a dva ambity. Velkolepá stavba se však o více než půl století protáhla a východní ambit nebyl dokončen.

Během let se Santiniho velkoryse rozvržený areál bohužel proměňoval v ruinu. Nakonec se ale tento vzácný klenot v posledních desetiletích podařilo nejen zrekonstruovat, ale i dokončit. Dostavba probošství v Mariánské Týnici nemá v České republice obdoby a kromě díla samotného zde můžeme obdivovat i krásné zahrady plné dřevin, které v době baroka zdobily většinu klášterních areálů.

Zdroj: https://www.marianskatynice.cz/

Komentáře