Pardubice

V Pardubickém kraji, v Polabské nížině, najdeme na soutoku řek Labe a Chrudimky město, které je od 16. století proslulé výrobou medového perníku, na který mají přísně tajný recept. Jako výjimečný produkt je místní perník chráněn dokonce Evropskou unií.

První dochovaná zmínka o existenci města pochází z roku 1295, ale jeho největší rozkvět nastal po roce 1491. Tehdy město Pardubice koupil jeden z nejmocnějších šlechticů českého království Vilém z Pernštejna, který z něj udělal sídelní město rodu Pernštejnů. Bývalý hrad nechal přestavět na unikátní zámek, kolem kterého bylo postaveno mohutné opevnění, které v té době nemělo ve střední Evropě obdobu. Dnes je zámek součástí jedné ze svatojakubských poutních cest do Santiaga de Compostela a skrývá i jedno velké tajemství – protiletecký kryt z 50. let 20. století.

Významným mezníkem pro město bylo v roce 1845 zprovoznění železniční trasy Olomouc–Praha a díky zdejšímu rodákovi Janu Kašparovi jsou Pardubice považovány za kolébku českého letectví. Od roku 1874 se zde koná slavná Velká pardubická, nejtěžší koňský dostih v kontinentální Evropě. Koně najdeme i ve znaku města, odkazuje ale na legendu z roku 1158, podle které jsou prý Pardubice ještě starší…


Zdroj: https://pardubice.eu/

Komentáře