Třeboň

V jihočeské Třeboňské pánvi, která je jedním z nejbohatších nalezišť rašeliny a slatiny v ČR, najdeme město vodníků a kaprů.

Historie lázeňského města Třeboň, ležícího v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, sahá až do 12. století, kdy zde vznikla trhová osada. V roce 1366 se vlastníkem města a přilehlého panství stal rod Rožmberků. Ti ho povýšili na královské město a vybudovali zde augustiniánský klášter, který se stal centrem vzdělanosti a kultury.

O největší rozvoj města se v 16. a na počátku 17. století postarali poslední potomci Rožmberků, bratři Vilém a Petr Vok z Rožmberka, Třeboň se tehdy stala hlavním sídlem rodu. Postavili zde honosný renesanční zámek, který je jedním z největších zámeckých komplexů v ČR. Radnici, městské domy, důmyslné opevnění města a zbrojnici, kterou později rod Schwarzenbergů přestavěl na panský pivovar.

Štěpán Netolický a jeho nástupce Jakub Krčín zde vybudovali rozsáhlou rybniční soustavu, která je jedinečným klenotem, který jen tak někde nenajdeme. Zlatá stoka ve své době byla nejdelším umělým kanálem ve střední Evropě a rybník Rožmberk je největším rybníkem v ČR.

Vydat se tu můžete i na cestu kolem Světa, přesněji okolo sedmého největšího rybníka Třeboňska. Třeboňské rybníkářství patří k největším producentům sladkovodních ryb v Evropě a místní kapři každoročně míří na štědrovečerní menu většiny českých rodin.

Komentáře