Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem

Toto rčení nám říká, že kvality člověka stoupají tím víc, čím více jazyky dokážeme hovořit. S jejich učením poznáváme jiné lidi, nové kultury a zvyky a díky tomu získáváme i větší přehled o životě a rozhled po světě. Kolik řečí umíte vy?

Komentáře