Krajánci čtou Petišku

Bylo jednou jedno loutkové divadlo“ – kniha oblíbeného dětského spisovatele Eduarda Petišky vychází od září 2021 na pokračování v časopisu Krajánek. Co dělají loutky, když si s nimi právě nikdo nehraje? To se děti dozví každý měsíc na stránkách našeho časopisu v pravidelné rubrice Čtení na pokračování.

Spolek Krajánek ve světě a časopis Krajánek se dlouhodobě snaží svými projekty podporovat čtenářství a lásku k českým knihám zejména u vícejazyčných dětí, které mají češtinu často jako druhý rodný jazyk. „Již od počátku vzniku časopisu prostřednictvím Čtení na pokračování zprostředkováváme našim malým čtenářům vybrané knihy. Díky laskavému svolení pana Martina Petišky, vydavatelství Euromedia Group a pana Ivana Zmatlíka zveřejňujeme od září 2021 půvabnou knížku Bylo jednou jedno loutkové divadlo,“ říká šéfredaktorka časopisu a místopředsedkyně spolku Krajánek ve světě Ivana Kaçmaz.

Tímto krásným krokem zahajujeme spolupráci s Institutem Martina a Eduarda Petiškových, který vede Martin Petiška, syn všem dobře známého spisovatele a sám úspěšný autor. Tento český spisovatel, básník a dramatik má na kontě více než padesát knižních titulů.

Spisovatele Eduarda Petišku už děti znají z předchozích ročníků časopisu, kde si připomněly jeho výročí narození a v rubrice Krajánkova knihovna se věnovaly celé jeho tvorbě. Letos, kdy se tato rubrika věnuje vzpomínání na knihy, které četla generace rodičů dnešních krajanských dětí v 80. letech, se jméno Eduarda Petišky objevuje hned v úvodním čísle k celému ročníku „seriálu“.

Pan Ivan Zmatlík z nakladatelství Artur, které se orientuje na kvalitní texty doprovázené ilustracemi malířky Heleny Zmatlíkové, také laskavě poskytl souhlas ke zveřejnění ilustrací. Všem patří obrovské díky za jejich ochotu a důvěru, a hlavně za to, že díky nim můžeme českým krajánkům v zahraničí přiblížit díla českých legend, které nás dospělé provázely naším dětstvím a které máme tolik rádi.

Účelem spolku Krajánek ve světě je kromě vydávání časopisu Krajánek i propagace českého jazyka, literatury a kultury. Podporuje výchovu kosmopolitních dětí a pěstuje u nich vztah a lásku k jejich českému původu, kultuře a jazyku. S tím se neodmyslitelně pojí i podpora čtení a čtenářské gramotnosti. Díky tomu vznikají různé čtenářské projekty, mezi které patří např. spolupráce s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského, různými vydavatelstvími a v neposlední řadě také celoroční soutěž se čtenářskými záznamy.

Komentáře