Platan u svaté Anny

Víte, že strom může být i laskavý? Jeden takový roste v Brně v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny na ulici Pekařská a je to jeden z nejkrásnějších stromů ve městě.

Tento mohutný platan roste uprostřed nádvoří nemocnice už přes 150 let a jeho zelená košatá koruna dělá milou společnost pacientům, kteří zde pobývají, a přispívá tím k jejich brzkému uzdravení.

Platany nejsou ve městech vysazovány jen tak náhodou. Jsou to totiž velmi odolné stromy. Nejen, že dobře snášejí znečištěné prostředí, ale dokážou dokonce znečištěné ovzduší skvěle pročistit. Nejeden pacient se tak díky laskavosti tohoto stromu nadýchá zdravého čerstvého vzduchu i tady uprostřed rušného velkoměsta.

Zajímavosti:

Platan byl zřejmě zasazen mezi lety 1865 a 1868 při výstavbě Zemské veřejné nemocnice (dnešní Fakultní nemocnice u sv. Anny), která byla postavena v novorenesančním slohu podle projektu vídeňského architekta Theophila Hansena

Platany se dožívají věku i několika staletí.

Komentáře