Ribe

Ribe se nachází na jihozápadě Dánska a patří mezi nejstarší města v zemi. Možná je úplně nejstarším městem, ale to se bohužel nedá ověřit.

Příběh města. Město vzniklo před více než 1 300 lety a název pochází z latiny, kde slovo ripa znamená břeh řeky. Srdcem města totiž protéká říčka Ribe Å. Ribe obklopuje krásná příroda a trochu tajemné mokřady. Doložená historie města Ribe sahá do roku 710, kdy město založili Vikingové. Ribe postupně rostlo a stalo se významným středověkým obchodním centrem. Kupci z celé Evropy tu obchodovali s různým zbožím, třeba s rybami, kožešinami a obilím. Rozkvět města pokračoval i v období renesance, kdy si zámožní obyvatelé nechali postavit mnohénádherné domy.

Úchvatná příroda. Láká-li vás příroda, vydejte se na procházku podél řeky Ribe Å. Můžete pozorovat ptáky, rybařit a možná potkáte i vydry. V národním parku Vadehavet, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO, můžete objevovat úžasnou mokřadovou krajinu a poznat zdejší zvířata a rostliny. Nezapomeňte si vzít lopatku a kyblík, abyste na pláži mohli hledat mušle a kraby.

Oživlá historie. Ribe není jen městem s bohatou historií, ale také městem plným dobrodružství. Vydejte se na vzrušující procházku úzkými uličkami dlážděnými kostkami a objevujte staré domy s doškovou střechou. Možná potkáte i čarodějnici nebo dvě! Ve Vikingecenter se v mžiku přenesete zpět do doby Vikingů. Můžete si tu vyzkoušet lukostřelbu, zahrát si vikingské hry, obléknout se do vikingských šatů nebo si ručně namlít mouku. Také si můžete prohlédnout skutečné vikingské lodě a dozvědět se, co Vikingové jedli a jak bydleli.

Slepičí stopa. V roce 1213 zemřela v Ribe královna Dagmar, původem princezna Markéta Přemyslovna. Součástí věna, které si Markéta přivezla z Čech, bylo kromě skotu, prasat a ovcí také hejno českých slepic. Dánská slepice, která je dnes v Dánsku uznána jako národní plemeno, je tak velmi pravděpodobně prapotomkem české slepice zlatě kropenaté.

Komentáře