Umělá inteligence

I když třeba někde na světě v tuto chvíli mrzne, až praští, s tématem lednového Krajánka se pouštíme na led poněkud tenký a nejistý. Proč? Číslo je totiž o umělé inteligenci. Oblasti ještě značně neprobádané, ne zcela jasně definované, dosud nezakořeněné v mysli většiny lidí.

Inteligencí, jak uvádějí slovníky, se rozumí předpoklad nebo vlohy pro učení, myšlení a přizpůsobení. Ještě donedávna se tato dispozice přisuzovala člověku a zvířatům. Ale v poslední době její určité znaky začínají vykazovat i věci neživé – počítače, stroje. A tak nějak bych si ještě umělou inteligenci dovedla představit. A vy?

Jenže definic je mnoho, přemnoho a jedna je spletitější než druhá… Podle jedné je umělá inteligence, kterou označujeme AI (čti [eɪˈaɪ] z anglického artificial intelligence), specifickým oborem informatiky. To je také pěkně stručné a jasné, že? Jenže AI je také souborem návodů a postupů k řešení nějakého souhrnného úkolu rozpoznávání či klasifikace, plánování či řízení. Hm. Z takového vysvětlení moc moudrá nejsem a dost možná ani vy, je to tak? Hemží se to tu slovíčky soubor, informatika, úkol, klasifikace, řízení… (Jediné, co by mi dávalo jasný smysl, by byl úkol, ale i ten nejspíše domácí…)

Dnes víme, že AI se dokáže na základě zpracování velkého množství dat naučit spoustu věcí a mnoho nového posléze vytvořit. Pomáhá v řadě činností a oborů, jako je zdravotnictví (například v diagnostice), v průmyslu (třeba automobilovém), v informačních technologiích, dále tam, kde je třeba ulehčit lidské práci.

O AI se v současnosti hodně mluví a píše. Mnozí z nás laiků se ji snaží pochopit, nebo aspoň vzít na vědomí, jiní ji běžně používají například při vyhledávání informací nebo řešení úkolů. Formou rozhovoru (Bing nebo Chat-GPT) poskytne AI bleskovou odpověď poskládanou z bezpočtu načtených zdrojů.

Kolem AI se však objevuje celá řada otázek. Kam až povede? Může být nebezpečná? Nevezme člověku práci? Může svého tvůrce – člověka – přechytračit? Nebo dokonce ovládat? Proto je právě tento obor sledovaný i kvůli bezpečnosti uživatelů, kontrole, aby nedošlo ke zneužití, zejména ve špatných rukách.

Komentáře